Mc Donalds Russland

I Russland fikk vi, som en av flere leverandører, tilbud om å være med og sette opp en pilot på 5 Mc Donalds restauranter. McD ønsket å teste flere ulike løsninger for digital signage.

Vår løsning benytter HTML5 grensesnitt på skjermene som er integrert i kassesystemet ved hver enkelt restaurant. Dette gjør det enkelt å endre priser, menyer etc. både nasjonalt og lokalt i løpet av sekunder. Menyene har dessuten animasjoner for å tiltrekke seg oppmerksomhet.

Etter pilotperioden ble det foretatt en evaluering av de forskjellige løsningene, noe som resulterte i at McD fant Webpro AS som den beste og den foretrukne, noe vi er meget stolte av.

Løsningen er nå installert på i underkant av 700 restauranter i Russland, i tillegg til restauranter i Kazakhstan og Georgia.

 

Mc Donalds Russland