Bergen Group

ill bergengroup Bergen Group er et maritimt industrikonsern med hovedfokus på offshorenæringen og avanserte spesialskip.
Konsernet har 1900 medarbeidere fordelt på selskaper og lokaliteter langs norskekysten fra Kirkenes i nord
til Stavanger i sør. Hovedkontoret er plassert i Bergen.

I samarbeid med vår forhandler Fotophono har vi levert infosystem som skal installeres ved bedriftens avdelinger. Valgt programløsning er QuickInfo PortalX.