QuickInfo Producer

Dynamisk informasjon


ill producerOfte ønsker man å hente og vise dynamisk informasjon fra web- eller intranettsider, som f.eks. produksjonstall. Med QuickInfo Producer er det nå mulig å flette denne type informasjon inn i PowerPoint.
Producer oppdaterer innhold ut fra definerte tidsintervall i én eller flere XML-kilder, for så å oppdatere PowerPoint-presentasjonen når informasjonen er endret.

 

 

 

 

 

ill qi producer

FUNKSJONER I QUICKINFO PRODUCER: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Eksempler på presentasjoner generert med QuickInfo Producer:

Jernbaneverket - Ruteinfo
eks jbv
ErgoGroup - Helpdesk ordrestatus
eks ergo
Bilforhandlere
eks bil
Eiendomsmeglere
eks meglere