Justisdepartementet

På Justisdepartementet har vi i samarbeid med FotoPhono satt opp en løsning med 11 infoskjermer der intern informasjon vises. I rulletekstfeltet går nyheter fra flere forskjellige online kilder.

Systemet oppdateres av flere "redaktører" ved behov.