WEBPRO AS

HVORFOR GJØRE DET VANSKELIG?

Du er her: Home Referanser Norsk Referanser Statoil Hydro

Statoil Hydro

Vi har i dag Quickinfo i bruk på over 20 kontorlokasjoner, med over 100 visningspunkter. QuickInfo brukes i mange forskjellige situasjoner, både for informasjon til besøkende i resepsjoner og intern informasjon i ulike avdelinger. Det er et meget bra verktøy til sitt bruk, og det er meget enkelt for brukerne å forholde seg til.

Et eksempel på lokasjon hvor QuickInfo er i utstrakt bruk er prosessanlegget på Kårstø. Her brukes det blant annet for HMS-info til ansatte, info til beboere i brakkeleir, intern info og "IT-informasjon".

Selv om vi har et visst volum på antall installasjoner er det svært få feilsituasjoner vi opplever - QuickInfo er meget stabilt og krever lite administrasjon.

Roar Hansen
Consultant, Corporate Services Information Technology
Statoil Hydro


Statoil Hydro benytter QuickInfo ved 20 avdelinger og har en konsernlisens der de bestiller lisenser til nye avdelinger fortløpende.

Det er satt opp skjermer både inne og ute.
HMS-informasjon er en viktig del av det som vises, i tillegg til annet variert innhold på de forskjellige stedene.

Bilder fra installasjonen på Statoil Kårstø:
ill kaarsto002 ill kaarsto004 ill kaarsto005
ill kaarsto006 ill kaarsto009 ill kaarsto011
ill kaarsto013 ill kaarsto014 ill kaarsto015